ตารางอบรมหลักสูตร

เดือน สิงหาคม 2563

หลักสูตร วัน เวลา
NEXUP 101 พูดอย่างมั่นใจ ใครๆก็เริ่มได้ 10 ส.ค. (Mon) 09.00 - 17.00 น.
NEXUP 201 เส้นทางสู่สุดยอดวิทยากร 11 ส.ค. (Tue) 09.00 - 17.00 น.
พูดง่ายจริงๆ 13 ส.ค. (Sun) 09.00 - 17.00 น.
วิถีวิทยากร 14 ส.ค. (Mon) 09.00 - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเพื่อน