ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกท่าน

*ขอความร่วมมือดังนี้*

1.ไม่โพสต์ข้อความที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งเช่น การเมือง ศาสนา สถาบัน
2.ไม่อนุญาตให้โพสต์ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเช่น ภาพโป๊ คลิปอนาจารหรือการกระทำที่รุนแรง
3. ไม่ลงโฆษณาเกี่ยวกับ MLM ประกันทุกชนิด
สมาชิกสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนในกลุ่มได้ เช่น Content ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เทรนใหม่ต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆรวมถึง สัมมนาที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆในกลุ่ม